• bg1
  • Pulling Ttype 280KN Puller

    Татах Ttype 280KN чирэгч

     SA-QY-250kN чирэгч

     

    Энэ машин нь хамгийн ихдээ 38 мм диаметртэй ган татлага татах, хөндий/толгод/ их гол гэх мэт тэгш газар дээгүүр хөндлөн огтлолцсон 1200мм2 талбай бүхий дөрвөн багц дамжуулагчийг татах, дээд тал нь 1200мм2 огтлолын талбай бүхий зургаан багц дамжуулагчийг татахад хэрэглэгддэг. тэгш газар нутагт.