• bg1

Монгол улс - 15 метр цахилгаан холбооны цамхаг 2021.6

Ноён Айболат биднийг 2021 оны 4-р сард Алибабагаар дамжуулан 4 хөл 15 метрийн цахилгаан холбооны цамхаг авахаар олсон.

Эпидемийн улмаас тэдний төсөл хэдэн сарын турш төлөвлөгөөнөөс хоцорчээ. Тиймээс энэ худалдан авалт маш яаралтай байсан тул нэг сарын дотор үйлдвэрлэж, Монгол, Хятадын хилийн Эрээн хот руу хүргэхийг шаардсан.

Анхны харилцаанаас хэдхэн хоногийн дараа тэр бидэнтэй захиалга өгсөн. мөн бид үйлдвэрлэлээ дуусгаж, хугацаанд нь хүлээлгэн өгдөг. Төсөл дууссаны дараа захиалагчийн илгээсэн зураг

 

Mongolia 1
335c0d1cfbeaf63f23bae89185bd519
Mongolia 2